95. kods

95. kods

95. kods - Periodiskās apmācības

Saskaņā ar Direktīvu 2003/59/EK, lai paaugstinātu profesionālo vadītāju kvalifikāciju un nodalītu profesionālos vadītajus no neprofesionaliem, D1, D1E, D, DE vai C1, C1E, C, CE kategoriju transportlīdzekļu vadītājiem, kuri veic komercpārvādājumus, piecu gadu periodā jāveic regulārā apmācība.

Periodiskās apmācības ilgums ir 35 stundas. Pēc periodiskās apmācības tiek izsniegts sertifikāts (kods 95). Uzradot sertifikātu Ceļu satiksmes drošības direkcijā, tiks izdota vadītāja apliecība ar ierakstu par profesionālajām zināšanām (kods 95) ar derīguma termiņu 5 gadi.

Direktīva attiecas uz ES pilsoņiem un trešo valstu pilsoņiem, kas strādā ES dalībvalstīs reģistrētos uzņēmumos un veic komerciālos pārvadājumus.

 

95 KODS
Pakalpojums Cena, EUR

Piecas teorētiskās nodarbības

60.00 Euro

 

Autoskola "KRISTĪNE" piedāvā apmācīties un saņemt vadītāju apliecību uz kategorijām: A, B, C, D, BE, CE Jums tuvākajā pilsētā.

Daugavpils

Rēzekne

Preiļi

Ludza

Zilupe