Bīstamo kravu pārvadāšana (ADR)

Bīstamo kravu pārvadāšana (ADR)

ADR – Bīstamo kravu pārvadāšana

Autoskola „Kristīne” piedāvā apgūt ADR bīstamo kravu pārvadāšanas teorētisko apmācības kursu (36 stundas), kā arī papildapmācības kursu - 16 mācību stundas.

Lai iegūtu tiesības pārvadāt bīstamās kravas (izņemot 1. un 7. klases kravas) iepakojumos vai beztaras pārvadājumos un saņemtu attiecīgu apliecību, persona apgūst pamatapmācības kursu atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 514 2. pielikumam un nokārto atbilstošu eksāmenu CSDD

 

Pamatapmācības kursā tiek apskatītas šādas tēmas:

·         Bīstamu kravu pārvadāšanas vispārīgie noteikumi

·         Galvenie bīstamības veidi

·         Apkārtējās vides aizsardzība

·         Dažādiem bīstamības veidiem atbilstošie drošības pasākumi

·         Rīcība, ja noticis negadījums (piemēram, pirmā palīdzība, satiksmes drošība, individuālās aizsardzības līdzekļu lietošana)

·         Pazīšanas un bīstamības zīmes, marķējumi

·         Vadītāja rīcība bīstamu kravu pārvadāšanas laikā

·         Transportlīdzekļa aprīkojums, tā nozīme un lietošana

·         Jauktās iekraušanas aizliegumi

·         Bīstamu kravu iekraušana un izkraušana

·         Atbildība pārvadājot bīstamas kravas

·         Multimodālie pārvadājumi

·         Darbības ar iepakojumiem, iepakojumu izvietošana transportlīdzeklī

·         Bīstamu kravu pārvadāšana tuneļos

·         Izpratne par aizsardzības pasākumiem

Papildapmācības kursā par cisternu pārvadājumiem tiek apskatītas šādas tēmas:

·         Transportlīdzekļu ar cisternām vadīšanas īpatnības

·         Konstrukcijas prasības transportlīdzekļiem ar cisternām

·         Dažādas cisternu piepildīšanas un iztukšošanas sistēmas

·         Lietošanas prasības transportlīdzekļiem ar cisternām (piemēram, cisternu sertifikācija, cisternu apzīmēšana)

Autoskola "KRISTĪNE" piedāvā apmācīties un saņemt vadītāju apliecību uz kategorijām: A, B, C, D, BE, CE Jums tuvākajā pilsētā.

Daugavpils

Rēzekne

Preiļi

Ludza

Zilupe